2024-02-13

Meowlau x Val

Dopredu upozorňujeme, že na tomto koncerte nebude ublížené žiadným kuratám. Namiesto toho spolu pokrstíme EP Daydream a jeho grafiku aj znenie premietneme do skutočnosti. 🐤⚡️🌪🌥 O afterparty sa postará IAmNøt. ❤️‍🔥 Tešíme sa. 🧶 SK DnB/Pop projekt MEOWLAU X VAL prináša s EP Daydream razantnú odpoveď na prvé EP Nevermind. Ikonického holuba nahradilo drobné kuriatko, ktoré paradoxne zrkadlí výrazné dospievanie projektu. Nové tracky prinášajú množstvo experimentovania so zvukom, breakbeatmi a všetkým možným, len nie pomalým BPM. Poslucháč žiaľ (haha) nedostane priestor na zamyslenie a nechá sa jednoducho len unášať. Práve to bolo aj cieľom - intenzívny a silný zážitok. Vo februári Meowlau X Val štartujú očakávané Daydream tour, ktoré so sebou prinesie úplne nový a nezabudnuteľný audiovizuálny zážitok. Lístky k zakúpeniu zde: https://goout.net/sk/meowlau-x-val/sztcauw/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN

The DnB/Pop project MEOWLAU X VAL delivers a bold response with the EP Daydream to their first EP Nevermind. The iconic pigeon has been replaced by a tiny chick that paradoxically mirrors the distinctive maturation of the project. The new tracks bring a lot of experimentation with sound, breakbeats, and anything but slow BPM. The listener, unfortunately (haha), doesn't get room for reflection and just gets carried away. That was exactly the goal - an intense and powerful experience. In February, Meowlau X Val kicks off their anticipated Daydream tour, bringing with it a completely new and unforgettable audiovisual experience. Get your tickets here: https://goout.net/sk/meowlau-x-val/sztcauw/

Vstupenky