2024-06-05

Rusty Cowboys + Divnotaj

Večer pro všechny! Doražte na jedinečný dvojkoncert kapel.....
RUSTY COWBOYS
Kapela vznikla na půdě jaz­zové kat­edry HAMU. Tvoří ji čtveřice hudeb­níků pocháze­jících z různých kul­turních a zeměpis­ných prostředí. Člen­ové kape­ly nepotře­bu­jí svou hud­bu kamkoli řadit. Pozorný posluchač však kromě všeob­jí­ma­jící jaz­zové estetiky jistě pozná prvky roots rocku, amer­i­cany, lidové hud­by a folku. Reper­toár kvarte­ta tvoří zejmé­na autorské sklad­by hous­listy a vio­listy Aloise Zat­loukala. Spíše než tech­nicky ohro­mu­jící sóla čeke­jte souhru vzá­jem­ně si nasloucha­jících hudeb­níků, kteří hleda­jí společný zvukový ideál. Člen­ové: Alois Zat­loukal (vio­la, housle), Jan Bára (kytara), Michael Lužný (basky­tara), Fil­ip Tománek (bicí).
DIVNOTAJ
Divnotaj je projekt Dalibora Hrubeše. Zazní písně z nového EP Zeptej se jindy a samozřejmě nejen to. Společně vystoupí s kapelou ve složení Štěpán Janoušek (trombón), Miloš Klápště (baskytara), Michal Daněk (bicí), Tomáš Mourek (el~telecaster) a také s hostem, který s ním na vydávaném EP natočil píseň Smutky pro všechny, Matějem Portešem (klávesy). Můžete se těšit na intimní písně s podmanivou atmosférou, která se střídá s energickými pasážemi, a vcelku se tak dá označit jako romantický grunge. Bude krásně jasno a moc se na to těšíme!
Vstupenky