2023-06-23

Teri Gender Bender (US)

Zařadit Teri Gender Bender do určitého žánru je zkrátka nemožné. Při pohledu na její dosavadní hudební úspěchy to není překvapivé: je známá především díky svým výjimečným výkonům jako frontmanka a multiinstrumentalistka mexické garážové punkové kapely Le Butcherettes, podílela se také na vokálech na mnoha deskách Omara Rodrígueze-Lópeze a spolupracovala s takovými hudebními veličinami, jako jsou Melvins nebo Iggy Pop.

FB event

Vstupenky